Upovedomenie o predložení spisového materiálu odvolávaciemu orgánu vo veci výstavba a zlepšenie parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď

Upovedomenie o predložení spisového materiálu odvolávaciemu orgánu vo veci výstavba a zlepšenie parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď
[2023-09-25]
Zverejnené od: 2023-09-25
Zverejnené do: 2023-10-10

Prílohy

  • Upovedomenie o predložení spisového materiálu odvolávaciemu orgánu vo veci výstavba a zlepšenie parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď PDF [312 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe