Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď most ev.č. 62-013

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania  - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď most ev.č. 62-013
[2023-09-22]
Zverejnené od: 2023-09-22
Zverejnené do: 2023-10-09

Prílohy

  • Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď most ev.č. 62-013 PDF [620 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe