Budova obchodu a služieb - novostavba - predloženie odvolania - navrhovateľ stavby - Branislav Bokora, Mgr. Jana Kamenárová, PhDr. Zuzana Palenčíková

Budova obchodu a služieb - novostavba - predloženie odvolania - navrhovateľ stavby - Branislav Bokora, Mgr. Jana Kamenárová, PhDr. Zuzana Palenčíková
[2023-09-19]
Zverejnené od: 2023-09-19
Zverejnené do: 2023-10-04

Prílohy

  • Budova obchodu a služieb - novostavba - predloženie odvolania - navrhovateľ stavby - Branislav Bokora, Mgr. Jana Kamenárová, PhDr. Zuzana Palenčíková PDF [202 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď