Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marek Gubrický

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marek Gubrický
[2023-09-19]
Zverejnené od: 2023-09-19
Zverejnené do: 2023-10-04

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marek Gubrický PDF [204 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond