Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania - navrhovateľ SPP - distribúcia - Rekonštrukcia plynovodov Sereď Stredný Čepeň, 8.mája

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania - navrhovateľ SPP - distribúcia - Rekonštrukcia plynovodov Sereď  Stredný Čepeň, 8.mája
[2023-09-18]
Zverejnené od: 2023-09-18
Zverejnené do: 2023-10-03

Prílohy

  • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania - navrhovateľ SPP - distribúcia - Rekonštrukcia plynovodov Sereď Stredný Čepeň, 8.mája PDF [207 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond