Oznámenie verejnou vyhláškou - Obec Dolná Streda - Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Oznámenie verejnou vyhláškou - Obec Dolná Streda - Rekonštrukcia miestnej komunikácie
[2023-09-18]
Zverejnené od: 2023-09-18
Zverejnené do: 2023-10-03

Prílohy

  • Oznámenie verejnou vyhláškou - Obec Dolná Streda - Rekonštrukcia miestnej komunikácie PDF [392 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe