Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alena Jánošíková

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alena Jánošíková
[2023-09-18]
Zverejnené od: 2023-09-18
Zverejnené do: 2023-10-03

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alena Jánošíková PDF [204 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe