Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Adriana Weissová, Adrián Kovačic

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Adriana Weissová, Adrián Kovačic
[2023-09-18]
Zverejnené od: 2023-09-18
Zverejnené do: 2023-10-06

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Adriana Weissová, Adrián Kovačic PDF [104 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe