Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Parkovací dom - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5 - navrhovateľ Amazon Fulfillment Slovakia

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Parkovací dom - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5 - navrhovateľ Amazon Fulfillment Slovakia
[2023-09-14]
Zverejnené od: 2023-09-14
Zverejnené do: 2023-09-29

Prílohy

  • Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Parkovací dom - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5 - navrhovateľ Amazon Fulfillment Slovakia PDF [1.14 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond