Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Dušan Benja, Zorica Lukič

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Dušan Benja, Zorica Lukič
[2023-09-14]
Zverejnené od: 2023-09-14
Zverejnené do: 2023-10-02

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Dušan Benja, Zorica Lukič PDF [105 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď