Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Michal Banáš, Marek Stojkovič, Ivan Szabó, MiroslavKurčinka, Ľuboš Juriga, Viliam Gašparík, BoženaLakatošová, Tatiana Margetová, Tomáš Noszkay,Marián Okoličányi, Roman Rajninec, Lenka Rapanová,Mari

Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Michal Banáš, Marek Stojkovič, Ivan Szabó, MiroslavKurčinka, Ľuboš Juriga, Viliam Gašparík, BoženaLakatošová, Tatiana Margetová, Tomáš Noszkay,Marián Okoličányi, Roman Rajninec, Lenka Rapanová,Mari
[2023-09-14]
Zverejnené od: 2023-09-14
Zverejnené do: 2023-09-29

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Michal Banáš, Marek Stojkovič, Ivan Szabó, MiroslavKurčinka, Ľuboš Juriga, Viliam Gašparík, BoženaLakatošová, Tatiana Margetová, Tomáš Noszkay,Marián Okoličányi, Roman Rajninec, Lenka Rapanová,Mari PDF [144 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond