Oznámenie o uložení LZ na pošte - Mário Stojka, Karol Kuchta, Renáta Lakatošová, Vlasta Lakakatošová r.1961, Richard Stojka r.1976, Ján Lakatoš

Oznámenie o uložení LZ na pošte - Mário Stojka, Karol Kuchta, Renáta Lakatošová, Vlasta Lakakatošová r.1961, Richard Stojka r.1976, Ján Lakatoš
[2023-09-13]
Zverejnené od: 2023-09-13
Zverejnené do: 2023-10-02

Prílohy

  • Oznámenie o uložení LZ na pošte - Mário Stojka, Karol Kuchta, Renáta Lakatošová, Vlasta Lakakatošová r.1961, Richard Stojka r.1976, Ján Lakatoš PDF [116 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe