Stavebné povolenie - REBOD SK, a.s.

Stavebné povolenie - REBOD SK, a.s.
[2023-09-12]
Zverejnené od: 2023-09-12
Zverejnené do: 2025-09-12

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe