Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Lubomír Fandel, Michal Ševčík, Pavel Ševčík, Miroslav Weiss, Matúš Mitter, Ingrida Dukayová, Vladimír Ščasný, Martin Keller,

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Lubomír Fandel, Michal Ševčík, Pavel Ševčík, Miroslav Weiss, Matúš Mitter, Ingrida Dukayová, Vladimír Ščasný, Martin Keller,
[2023-09-11]
Zverejnené od: 2023-09-11
Zverejnené do: 2023-09-29

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Lubomír Fandel, Michal Ševčík, Pavel Ševčík, Miroslav Weiss, Matúš Mitter, Ingrida Dukayová, Vladimír Ščasný, Martin Keller, PDF [113 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe