Verejná vyhláška - rozhodnutie

Verejná vyhláška - rozhodnutie
[2023-09-08]
Zverejnené od: 2023-09-08
Zverejnené do: 2023-09-23

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond