Oznámene o uložení listovej zásielky na pošte Mirnes Hamidovic, Paula Šmelcer, Juraj Kopaj, Ján Lakatoš

Oznámene o uložení listovej zásielky na pošte Mirnes Hamidovic, Paula Šmelcer, Juraj Kopaj, Ján Lakatoš
[2023-09-07]
Zverejnené od: 2023-09-07
Zverejnené do: 2023-09-25

Prílohy

  • Oznámene o uložení listovej zásielky na pošte Mirnes Hamidovic, Paula Šmelcer, Juraj Kopaj, Ján Lakatoš PDF [111 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe