Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď
[2023-08-30]
Zverejnené od: 2023-08-30
Zverejnené do: 2023-09-09

Prílohy

  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď PDF [799 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď