Územné rozhodnutie - Energetika - Prepojenie kotolní K1 a K2

Územné rozhodnutie - Energetika - Prepojenie kotolní K1 a K2
[2023-07-18]
Zverejnené od: 2023-07-18
Zverejnené do: 2033-07-18

Prílohy

  • Územné rozhodnutie - Energetika - Prepojenie kotolní K1 a K2 PDF [3.26 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond