Voľby do Národnej rady SR 2023

Voľby  do Národnej rady SR 2023
[2023-06-13]
Zverejnené od: 2023-06-13
Zverejnené do: 2023-09-30

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe