Návrh VZN mesta Sereď č.xx/2023 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď

Návrh VZN mesta Sereď č.xx/2023 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď
[2023-06-07]
Zverejnené od: 2023-06-07
Zverejnené do: 2023-06-22

Prílohy

  • Návrh VZN mesta Sereď č.xx/2023 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď PDF [217 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN č. xx/2023 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď PDF [276 KB]
  • Príloha k VZN mesta Sereď č. xx/2023 o názvoch nových ulíc PDF [409 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond