Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľnosti na ul. Ivana Krasku

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľnosti na ul. Ivana Krasku
[2023-06-07]
Zverejnené od: 2023-06-07
Zverejnené do: 2023-06-29

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľnosti na ul. Ivana Krasku PDF [398 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď