Návrh VZN mesta Sereď č.xx/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Návrh VZN mesta Sereď č.xx/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
[2023-06-07]
Zverejnené od: 2023-06-07
Zverejnené do: 2023-06-22

Prílohy

  • Návrh VZN mesta Sereď č.xx/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov PDF [388 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď č. xx/2023 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 PDF [278 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď