Zverejnenie návrhu VZN č. xx/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta .

Zverejnenie návrhu VZN č. xx/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta .
[2023-06-07]
Zverejnené od: 2023-06-07
Zverejnené do: 2023-06-22

Prílohy

  • CUET- Zverejnenie návrhu VZN č. xx/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta . PDF [580 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond