Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľovi - Slovenskému rybárskemu zväzu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľovi - Slovenskému rybárskemu zväzu
[2023-05-24]
Zverejnené od: 2023-05-24
Zverejnené do: 2023-06-22

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľovi - Slovenskému rybárskemu zväzu PDF [625 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe