Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľom - manželom Petrovi Barienčíkovi a Alene Barienčíkovej

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľom - manželom Petrovi Barienčíkovi a Alene Barienčíkovej
[2023-05-24]
Zverejnené od: 2023-05-24
Zverejnené do: 2023-06-22

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľom - manželom Petrovi Barienčíkovi a Alene Barienčíkovej PDF [624 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe