Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľom - manželom Petrovi Barienčíkovi a Alene Barienčíkovej

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľom - manželom Petrovi Barienčíkovi a Alene Barienčíkovej
[2023-05-24]

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku mesta Sereď - pozemok na Čepeňskej ulici - žiadateľom - manželom Petrovi Barienčíkovi a Alene Barienčíkovej PDF [624 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond