Územné rozhodnutie - Orange Slovensko - rozhodnutie o umiestnení stavby

Územné rozhodnutie - Orange Slovensko - rozhodnutie o umiestnení stavby
[2023-03-06]
Zverejnené od: 2023-03-06
Zverejnené do: 2023-03-21

Prílohy

  • Územné rozhodnutie - Orange Slovensko - rozhodnutie o umiestnení stavby PDF [775 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe