Územné rozhodnutie - Orange Slovensko - rozhodnutie o umiestnení stavby

[2023-03-06]

Prílohy

  • Územné rozhodnutie - Orange Slovensko - rozhodnutie o umiestnení stavby PDF [775 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond