Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
[2023-03-01]
Zverejnené od: 2023-03-01
Zverejnené do: 2023-07-21

Prílohy

  • Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností PDF [724 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe