Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

[2023-03-01]

Prílohy

  • Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností PDF [724 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond