Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď-časť pozemku na Spádovej ulici

[2023-01-24]

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď-časť pozemku na Spádovej ulici PDF [621 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond