Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď-pozemok na Ulici I.Krasku

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď-pozemok na Ulici I.Krasku
[2023-01-24]
Zverejnené od: 2023-01-24
Zverejnené do: 2023-02-09

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď-pozemok na Ulici I.Krasku PDF [625 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe