Kolaudačné rozhodnutie na stavbu " Centrálny sklad Sereď “, zverejnenie podľa § 140c ods. 8, 9 stavebného zákona

[2022-11-24]

Prílohy

  • Kolaudačné rozhodnutie na stavbu " Centrálny sklad Sereď “, zverejnenie podľa § 140c ods. 8, 9 stavebného zákona PDF [244 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond