Verejná vyhláška-Stavebné povolenie : Rekonštrukcia trhoviska Mlynárska ulica Sereď – SO 08 Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej cesty. Stavebník Mesto Sereď

[2022-11-24]

Prílohy

  • Verejná vyhláška-Stavebné povolenie : Rekonštrukcia trhoviska Mlynárska ulica Sereď – SO 08 Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej cesty. Stavebník Mesto Sereď PDF [604 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond