Slovenská inšpekcia životného prostredia- Zverejnenie integrovaného povolenia pre prevádzku „Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov“ prevádzkovateľa MACH TRADE, spol.s.r.o., Niklová ul., Sereď

Slovenská inšpekcia životného prostredia- Zverejnenie integrovaného povolenia pre prevádzku „Spracovanie  a recyklácia použitých batérií a akumulátorov“ prevádzkovateľa MACH TRADE, spol.s.r.o., Niklová ul., Sereď
[2022-11-23]
Zverejnené od: 2022-11-23
Zverejnené do: 2023-01-23

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe