Slovenská inšpekcia životného prostredia- Zverejnenie integrovaného povolenia pre prevádzku „Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov“ prevádzkovateľa MACH TRADE, spol.s.r.o., Niklová ul., Sereď

[2022-11-23]

Prílohy

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond