„Odvolanie proti rozhodnutiu číslo 16433/25000/ÚPaSP 781/2022 zo dňa 26.09.2022“ - výzva podľa § 56 správneho poriadku

[2022-11-23]

Prílohy

  • „Odvolanie proti rozhodnutiu číslo 16433/25000/ÚPaSP 781/2022 zo dňa 26.09.2022“ - výzva podľa § 56 správneho poriadku PDF [215 KB]
  • Kópia odvolaní PDF [299 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond