Urbanistická štúdia „IBV Horný Čepeň – BL38 Sereď “ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu

[2022-06-21]

Prílohy

  • Urbanistická štúdia „IBV Horný Čepeň – BL38 Sereď “ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu PDF [226 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond