Parkovací dom - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5“ - informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

[2022-06-21]

Prílohy

  • Parkovací dom - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5“ - informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania PDF [233 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond