Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti na Mestskom úrade v Seredi, kancelária č. 4. Jozefína Búčiková,Nenad Miljkovič, Eva Vincúrová, Patrik Hoffman

[2022-06-21]

Prílohy

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond