Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.5/2022 zo dňa 16.06.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

[2022-06-17]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.5/2022 zo dňa 16.06.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.5/2022 zo dňa 16.06.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [250 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond