Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda

[2022-06-17]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda PDF [505 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond