Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Nákupné centrum Prúdy“, navrhovateľ Retail Park Prúdy, s.r.o., Sereď

[2022-05-20]

Prílohy

  • Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Nákupné centrum Prúdy“, navrhovateľ Retail Park Prúdy, s.r.o., Sereď PDF [402 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond