Okresný úrad Galanta - OSŽP - ÚPN-O Dolná Streda - ZaD č.8/2021 - informácia o oznámení o strategickom dokumente

[2022-05-18]

Prílohy

  • Okresný úrad Galanta - OSŽP - ÚPN-O Dolná Streda - ZaD č.8/2021 - informácia o oznámení o strategickom dokumente PDF [73 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond