Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Alexander Tankó

[2022-05-18]

Prílohy

  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Alexander Tankó PDF [39 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond