Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Káblová prípojka VN-22 kV, Transformačná stanica TS1, Transformačná stanica TS2 – Obytný súbor Prúdy

[2022-05-10]

Prílohy

  • PDF [342 KB]
  • Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Káblová prípojka VN-22 kV, Transformačná stanica TS1, Transformačná stanica TS2 – Obytný súbor Prúdy PDF [342 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond