Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením-verejnou vyhláškou-"Novostavba rodinného domu a garáže" stavebníčka Mgr.Mária Javorová

[2022-05-03]

Prílohy

  • Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením-verejnou vyhláškou-"Novostavba rodinného domu a garáže" stavebníčka Mgr.Mária Javorová PDF [213 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond