Dražobník Licitor group,a.s., Sládkovičova 6, Žilina- Oznámenie o opakovanej dražbe

[2022-01-20]

Prílohy

  • Dražobník Licitor group,a.s., Sládkovičova 6, Žilina- Oznámenie o opakovanej dražbe PDF [1.15 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond