Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením "DS Sereď, VN1026 a VN1050, VNV, VNK, TS“, pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zastúpená PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou

[2022-01-20]

Prílohy

  • Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením "DS Sereď, VN1026 a VN1050, VNV, VNK, TS“, pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zastúpená PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou PDF [225 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond