Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania "Polyfunkčná zóna Prúdy IV.etapa, miestne cesty a inžinierske siete" k.ú. Sereď

[2022-01-18]

Prílohy

  • Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania "Polyfunkčná zóna Prúdy IV.etapa, miestne cesty a inžinierske siete" k.ú. Sereď PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond