Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní Návrhu Zmluvy č.46/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď

[2022-01-14]

Prílohy

  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní Návrhu zmluvy č.46/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď PDF [215 KB]
  • Návrh zmluvy PDF [398 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond