Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť rozvoja mesta a životného prostredia

[2021-11-19]

Prílohy

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond