Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď č, .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území

[2021-06-09]
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č, .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond