4.zmena rozpočtu Mesta Sereď na rok 2021-návrh rozpočtových opatrení k 4.zmene rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

[2021-06-08]

Prílohy

  • 4.zmena rozpočtu Mesta Sereď na rok 2021-návrh rozpočtových opatrení k 4.zmene rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov PDF [1.42 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond